Tuesday, January 16, 2007

light gives freedom/lig maak my vry


In words and breath, in time and space. You are the one who knew where I was. I was lost again, I was alone at night. I am not the only one that fight for light. Free my heart, bind my soul. Between word and mouth, between breath and sight I was not taken. Free my being, leave my ashes they are mine too keep. Lift my soul and speak in words that only make sense tonight. I am the person who knew I was lost; I was the person who killed my heart. I always look for things I cannot find, I always try to reach for the sky. Alas I am always seeking for eyes of light, for word in might. Swallowed in arms, taken by breath, moved into moments. Need I stay here forever to feel so free, for my soul to be not binding. I am not a colour; I need to be in light. A touch, a need, freedom in peace. The path will be the way, the journey might make my soul stay. I hope that this time round I won’t get down to fight.

In woorde en asem, in tyd en spasie. Jy het geweet waar ek was. Ek was weereens verlore ek was alleen in die nag. Ek is nie die enigste een wat na lig smag. Bevry my hart en bind my siel. Tussen woorde en in asem was ek nie mee gevoer nie. Bevry my wese, los my as, dis tog wel my eie. Verhewe my siel, en praat in tale wat net vannaand sin kan maak. Ek was die een wat geweet het ek was weg, ek was die een wat my hart vermoor het. Ek soek altyd vir velore dinge, ek ryk altyd na die hemel. In die eiende is ek alyd die oe wat lig soek, wat woorde in krag wil vind. Versmul in wapens, vervoer in asem, beweeglik in ‘n oomblik. Moet ek altyd net hier wees om so vry te voel, vir my siel om nie so verbind te voel nie. Ek is nie kleur nie, ek het net lig nodig. ‘n Aanraaking, ‘n drang, Vryheid in vrede. Die pad is die rigting, die pad gaan my siel dalk verlei om te bly. Ek hoop dat ek nie die keer sal vlug nie, dat ek nie sal veg nie

2 comments:

lost said...

aai maaiki.. too much sadness.. my hartjie is heltemal seer..
weet net i'm here..
lieffies.. ;)

etain_lavena said...

I'm fine koeks, really I am.
Expression is great.
Love you too maaikie.